Om Envix

Envix Nord AB är ett svenskt familjeägt, konsult- och forskningsföretag med kontor i Umeå och Stockholm samt ett landsomfattande nätverk av framstående forskare.

Vi utgör en unik kombination mellan forskare, praktiskt erfarna konsulter och entreprenörer. Tillsammans har vi har god insikt i naturens komplexitet, marknadens villkor och myndigheternas krav. Det gör att vi kan föreslå och genomföra praktiska lösningar som ger största möjliga nytta till minsta möjliga kostnad.

Vår affärsidé och verksamhet bidrar till att minska belastningen på miljön och att öka hushållningen med naturens resurser. Vi uppfattar att våra kunder har samma strävan vilket gör vårt jobb både roligt och meningsfullt.

Nyheter

Vi fortsätter stärka vårt lag

Vi hälsar Kenneth Sjöström välkommen till Envix.

Envix nyanställer och stärker vårt team inom vatten och vattenrening

Den 1 december börjar Elin Wärja på Envix. Elin kommer närmast från en anställning på WSP där hon arbetat inom VA med inriktning mot miljö och hållbarhet. Vi vill hälsa Elin välkommen till oss!