Om Envix

Envix Nord AB är ett svenskt familjeägt, konsult- och forskningsföretag med kontor i Umeå och Stockholm samt ett landsomfattande nätverk av framstående forskare.

Vi utgör en unik kombination mellan forskare, praktiskt erfarna konsulter och entreprenörer. Tillsammans har vi har god insikt i naturens komplexitet, marknadens villkor och myndigheternas krav. Det gör att vi kan föreslå och genomföra praktiska lösningar som ger största möjliga nytta till minsta möjliga kostnad.

Vår affärsidé och verksamhet bidrar till att minska belastningen på miljön och att öka hushållningen med naturens resurser. Vi uppfattar att våra kunder har samma strävan vilket gör vårt jobb både roligt och meningsfullt.

Nyheter

Huvudstudie, Ulriksfors fd sulfitfabrik, Strömsund, Jämtland.

Envix har fått i uppdrag att utföra en huvudstudie vid Ulriksfors fd sulfitfabrik, Strömsunds kommun. Envix utförde 2017-2019 en förstudie (MIFO fas II) vid samma objekt som berörde mark, grundvatten, ytvatten och sediment. Ulriksfors fd sulfitfabrik var i drift mellan åren 1916 – 1947. I förstudien har bl.a höga halter tungmetaller associerade till kisaska samt […]

Större kapacitet inom återvinning av sulfidlera, Västra Länken

Envix mobiliserar större kapacitet inom återvinning av sulfidlera i anläggningsändamål inom Västra Länken projektet i Umeå. Vi etablerar nu i Röbäck ett helt mobilt blandnings verk för uppstart av neutralisering och geoteknisk stabilisering under V27.   Nya och gamla kunder är välkomna att höra av er till oss så kan vi berätta mer.

Nytt uppdrag åt NYAB Sverige AB i Gällivare

Envix erhåller ett nytt uppdrag att hjälpa NYAB Sverige AB med projektering, hantering och vattenrening i samband med grundläggningsarbeten för Multiaktivitetshus i Gällivare kommun. Uppstart av projektet sker nu under juni och pågår under sommaren och hösten 2020.