Examensarbete på Envix

Vill du göra ditt examensarbete hos oss på Envix? Vi har två intressanta exjobb som vi söker hungriga studenter till.

EXAMENSARBETE INOM STABILISERING AV AVFALL
Inom ramen för ett internt pågående utvecklingsprojekt söker vi nu en examensarbetare från civilingenjörsutbildningen inom väg och vatten eller likande, med inriktning mot miljögeoteknik. Projektet syftar till att stabilisera avfall och konvertera detta till anläggningsbar produkt. Syfte är att ytterligare förfina existerande recept och analysera styrande parametrar. Målet med examensarbetet är optimera geotekniska kvalitetsstyrande parametrar för optimering vid stabiliserat avfall. Ladda ner som PDF

EXAMENSARBETE INOM GEOLOGISKA BARRIÄRSYSTEM
Inom ramen för ett pågående samarbetet mellan en våra kunder (Metsä Board Sverige AB, Husum) och Envix Nord AB söker vi nu en examensarbetare från civilingenjörsutbildningen inom väg och vatten eller likande, med inriktning mot miljögeoteknik. Vi är inne i pågående samarbetet och utveckling av nya produkter att från industriavfall konvertera detta till att nyttjas för framställan av bl.a. geologiska barriärsystem. Syfte med detta examensarbete är att ytterligare förfina och analysera styrande parametrar för optimering av en artificiell geologisk barriär byggt på restprodukter som t ex grönlutslam (GLS) och olika typer av matrismaterial. Målet med examensarbetet är att ytterligare optimera geotekniska och hydrogeologiska kvalitetsstyrande parametrar. Ladda ner som PDF

Låter det intressant, eller har du någon egen idé du vill pitcha?

Vid intresse och eventuella frågor om examensarbete ring Sten Fernerud090-70 67 70