Envix förstärker inom mark och vatten

Vi fortsätter vårt lagbygge och hälsar Kenneth Sjöström välkommen till Envix. Kenneth har en lång yrkeserfarenhet inom bygg och anläggning.

Kenneth kommer att jobba som fälttekniker i våra pågående miljöprojekt inom mark och vatten.