Vattenrening vid utbyggnaden av Sunderby sjukhus

Envix har vunnit ett nytt uppdrag där vi kommer hjälpa entreprenadföretaget NYAB med rening av förorenat länsvatten i samband med utbyggnad av Sunderby sjukhus. Uppdraget startar v.23 och kommer pågå under perioden för grundläggningsschaktning i samband med utbyggnad av sjukhuset.