Utredning och miljöåtgärder vid Albybergsringen, Haninge

Envix hjälper sedan februari 2018 Haninge Kommun med miljöåtgärder i mark och vatten inom exploateringsområdet Albybergsringen.

Uppdraget innefattar utredningar och efterbehandlingsåtgärder inom mark och vatten, vilka kommer utföras under våren, sommaren och hösten 2018.