Gå vår utbildning i miljölagstiftning

Utbildningen erbjuder grundläggande kunskaper inom miljölagstiftning, och behandlar miljöbalken med tillhörande förordningar och föreskrifter samt regelverk på EU-nivå. Under utbildningen varvas teori med praktiska övningsuppgifter och gruppdiskussioner för att underlätta förståelsen.

Exempel på berörda områden:

  • Lagens uppbyggnad och funktion
  • Miljöfarlig verksamhet
  • Prövning och tillsyn
  • Industriutsläppsförordningen
  • Egenkontroll och ansvar
  • Förorenad mark
  • Avfall och kemikalier

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med industri samt anläggning eller dig som vill få ökad kunskap inom miljölagstiftning.

Kursen är en dag och ges vid två olika tillfällen:

  • 28 augusti 2019 (FULLSATT)
  • 18 september 2019

Läs mer och anmäla dig här.

Ladda ner kursinbjudan som pdf.