Projektering av ny FA Cell åt Gästrike avfall AB

Envix har fått i uppdrag att utreda och projektera för deponi av farligt avfall inom GAAB anläggning i Forsbacka, Sandvikens kommun. Arbetet väntas vara färdigt kvartal ett 2018.