Nyheter

Envix nyanställer och stärker vårt team inom vatten och vattenrening

Den 1 december börjar Elin Wärja på Envix. Elin kommer närmast från en anställning på WSP där hon arbetat inom VA med inriktning mot miljö och hållbarhet. Vi vill hälsa Elin välkommen till oss!

Vi söker nya medarbetare

Vi behöver förstärkning inom flera av våra verksamhetsområden och söker nu projekteringsledare och geotekniker. Välkommen med din ansökan senast den 31 augusti 2018 via www.vedea.se/CV.

Vattenrening vid utbyggnaden av Sunderby sjukhus

Envix kommer hjälpa entreprenadföretaget NYAB med rening av förorenat länsvatten i samband med utbyggnad av Sunderby sjukhus. Uppdraget startar v.23 och pågår parallellt med grundläggningsschaktning under byggperioden.

Nytt uppdrag för Skellefteå kommun

Envix ska på uppdrag av Skellefteå kommun genomföra miljötekniska markundersökningar i Skelleftehamn under sommaren och hösten 2018.

Envix deltar vid Sulfidjordseminarium i Skellefteå

Envix kommer att delta vid Sulfidjordsseminarium i Skellefteå den 23 maj för att presentera erfarenheter av storskalig kalkstabilisering av sulfidjord. Välkomna att komma och lyssna.

Utredning och miljöåtgärder vid Albybergsringen, Haninge

Envix hjälper sedan februari 2018 Haninge Kommun med miljöåtgärder i mark och vatten inom exploateringsområdet Albybergsringen.

Envix får uppdrag av Svevia

Envix har erhållit uppdrag att kvalitetssäkra bergtäkt åt Svevia i Bergsbyn.

Envix utbildar på Grundläggningsdagen

I år kommer Envix att hålla i en minikurs i vikten av bergmaterialets egenskaper och kvalitet för branschkollegor i samband med Grundläggningsdagen.

Envix nyanställer inom miljökonsultation!

Envix stärker sitt team inom miljökonsultation och hälsar Gustav Edvinsson välkommen till oss!