Nytt uppdrag från Trafikverket

Envix erhåller uppdraget att hjälpa Trafikverket att uppdatera och omarbeta handboken om sulfidförande bergmaterial.  Uppdraget påbörjas under hösten 2019 och kommer pågå under 2 år.