Envix genomför miljötekniska markundersökningar i Skelleftehamn

Envix har under maj månad vunnit ett nytt uppdrag att hjälpa Skellefteå kommun med miljötekniska markundersökningar. Markundersökningar kommer primärt utföras i ett område i Skelleftehamn som ska efterbehandlas. Arbetet ska huvudsakligen genomföras under sommaren och hösten 2018.