Nytt uppdrag åt Umeå Energi på Dåva

Envix har fått uppdraget att hjälpa Umeå Energi och Dåva avfallscenter med tillstånd för mellanlagring av avfall och biobränsle i Umeå hamn. Uppdraget påbörjas hösten 2019.