Saneringsarbete vid Kv. Laxen Etapp II

Tillsammans med en av Sveriges ledande arkitekter, Gert Wingårdh, presenterar Balticgruppen nu nästa steg nere vid Östra Strandgatan. En spektakulär byggnad som blir ytterligare ett steg i att knyta ihop området nere vid älven med staden.

Envix har erhållit uppdraget att hjälpa Balticgruppen i Umeå med mark- och vattensanering vid Kv. Laxen Etapp II, Umeås f.d. oljedepå. Projektet utförs under våren 2017.

Läs mer om Balticgruppens projekt här.