Envix renar förorenat länsvatten i samband med sanerings- och anläggningsarbeten för Kiruna nya torg.