Envix optimerar dagvattenreningen åt Kuusakoski Recycling Sverige AB i Umeå

Envix har fått i uppdrag att bygga om nuvarande vattenreningsanläggning vid Kuusakoskis anläggning i Gimonäs, Umeå. Genom en ny utjämningstank, nya pumpar och ledningar samt optimerad process skall anläggningens kapacitet öka. Arbetet väntas vara färdigt våren 2018.