Envix anställer ytterligare en person inom miljökonsultation

Vi hälsar Malin Holmberg välkommen!

Malin har en kandidatexamen inom Miljö- och hälsoskydd och kommer närmast från Ramböll där hon främst arbetat med miljösamordning, tillstånds- och anmälningsärenden samt förorenad mark. Malin har erfarenhet av miljöprovtagningar och håller även externa utbildningar inom miljöområdet.

Malin kommer att jobba med miljökonsultation hos oss på Envix.