Envix installerar vattenreningssystem åt Carbomax/Indesko AB

Envix har fått i uppdrag att installera ett permanent vattenreningssystem åt Carbomax/Indesko AB i Västerås hamn. Vattenreningssystemet har till syfte att rena yt- och dagvatten för att uppfylla tillställda krav för dagvatten i Västerås Stad enligt EU:s ramdirektiv för vatten. Envix kommer driftsätta systemet under december månad 2016.