Envix har erhållit ett nytt uppdrag inom akvatiskmiljö

Envix kommer hjälpa SGU och Structor Miljöteknik att utreda förorenade sediment i sjön Tisaren. Uppdraget kommer starta under februarimånad och utföras med hjälp av HvP sedimentprovtagare och GeoProbe borrigg.