Envix förstärker med två nya ingenjörer

Den 7 januari 2020 anställdes Anders Jönsson som projektledare/seniorkonsult på Envix Nord AB. Anders kommer senast från en anställning på COWI i Stockholm där han arbetat som seniorkonsult. Anders ska hjälpa till med att utveckla Envix miljö och vattenrelaterade tjänster i Stockholm och Mälardalen.

Den 7 januari 2020 anställdes Roland Bäckström som fälttekniker/arbetsledare/operatör på Envix Nord AB. Roland ska hjälpa till med att arbete med Envix tjänster inom bl.a. anläggningsteknik och vattenrening m.m. Roland har under lång tid jobbat som egenföretagare i Umeå men nu valt att ta anställning kommer närmast jobba i vårt projekt inom sulfidjord i Röbäck.