Envix förstärker inom vatten & miljö

Envix hälsar Sebastian Karlin välkommen till oss! Sebastian kommer förstärka upp vår kompetens inom vatten & miljö och påbörja anställning den 14 augusti.

Sebastian kommer senast från en anställning på Tekniska verken i Kiruna. Där jobbade han som miljöingenjör främst med inriktning mot avfallsanläggningar och frågor rörande deponier, lakvatten, tillstånd och miljörapportering.

Utöver arbetet mot avfallsanläggningarna jobbade jag även mot stadsomvandlingen som Tekniska verkens miljöresurs i de sanerings- och infrastrukturprojekt som bedrevs i nya Kiruna centrum.