Envix får uppdrag av Svevia

Envix har erhållit uppdrag att kvalitetssäkra bergtäkt åt Svevia i Bergsbyn. Upparbetning kommer ske under försommaren 2018.