Abonnera på miljötjänster

Behöver ni hjälp med era dagliga kvalitets-, miljö- eller arbetsmiljöfrågor eller avlastning för att tiden inte räcker till?

Nu erbjuder Envix miljötjänster till fast månadskostnad. Med ett abonnemang får ni kontinuitet och bra framdrift i ert miljöarbete utan att behöva anställa egen personal.

Abonnemangets storlek baseras på vilka tjänster ni har behov av och hur mycket hjälp ni behöver. Följ länken för att läsa mer om vårt nya erbjudande att abonnera på miljötjänster.