Forskning

Envix består av personer som tillsammans har både spets och bredd inom miljöteknikområdet, däribland flera med forskningsbakgrund. Företagets mix av forskare, praktiskt erfarna konsulter och entreprenörer gör att vi gärna tar oss an komplicerade miljöproblem för att arbeta fram skräddarsydda helhetslösningar från ax till limpa. Kombinationen av kunduppdrag och vår aktiva satsning på forskning och utveckling gör att vi har möjlighet att ta fram tjänster och lösningar av världsklass.

Envix jobbar nära industrin i projekt där vi karakteriserar olika material, utför tester på tätskikt och optimerar vattenrening. Vi har specialister som kan karakterisera och riskbedöma jord, bergmaterial och avfallsprodukter. Envix har tillgång till eget laboratorium för jord, berg och miljö samt specialister som kan designa försöka och utföra önskade analyser. Vi är även delaktiga i forskning- och utvecklingsprojekt i samarbete med både Umeå Universitet och Örebro Universitet som utvecklar ny miljöteknik inom avfallshantering, förorenad mark och förorenat vatten.

För mer information, kontakta Daniel Ragnvaldsson, 073-843 67 76, daniel.ragnvaldsson(at)envix.se.