Envix förstärker inom vatten & miljö

Envix hälsar Sebastian Karlin välkommen till oss! Sebastian kommer förstärka upp vår kompetens inom vatten & miljö och påbörja anställning den 14 augusti.

Sebastian kommer senast från en anställning på Tekniska verken i Kiruna. Där jobbade han som miljöingenjör främst med inriktning mot avfallsanläggningar och frågor rörande deponier, lakvatten, tillstånd och miljörapportering.

Utöver arbetet mot avfallsanläggningarna jobbade jag även mot stadsomvandlingen som Tekniska verkens miljöresurs i de sanerings- och infrastrukturprojekt som bedrevs i nya Kiruna centrum.

Nytt uppdrag åt Länstyrelsen i Jämtland

Envix har erhållit uppdrag av Länsstyrelsen i Jämtlands län att utföra en MIFO fas II utredning samt sedimentprovtagningar vid Ulriksfors före detta Sulfitfabrik i Strömsunds kommun. Utredningsarbeten kommer påbörjas i augusti 2017.

Metsä och Envix utvecklar nytt barriärsystem för deponi i Husum

GLS500 barriär vid Bovikstippen i HusumEnvix har erhållit avtal om att hjälpa Metsä Board Sverige AB om att avställa industrideponin Bovikstippen i Husum. Totalt ska en yta av ca 8,3 hektar industrideponi avställas. Arbetet är uppdelade i fyra etapper som ska vara färdigställda år 2020. Avställning utförs med ett geologiskt barriärsystem, GLS 500, som Metsä Board och Envix utvecklat.

Envix nyanställer

Johanna SjögrenEnvix fortsätter att växa och kan nu hälsa Johanna Sjögren välkommen till oss! Johanna är civilingenjör i energi- miljö- management och börjar jobba hos oss den 12 juni.

Envix sanerar kvarter Laxen etapp 2

Envix har erhållit uppdraget att hjälpa Balticgruppen i Umeå med mark- och vattensanering vid Kv. Laxen Etapp II, Umeås f.d. oljedepå.

Envix har erhållit ett nytt uppdrag inom akvatiskmiljö

Envix kommer att hjälpa SGU och Structor Miljöteknik att utreda förorenade sediment i sjön Tisaren.

Envix installerar vattenreningssystem åt Carbomax/Indesko AB

Envix installerar permanent vattenreningssystem åt Carbomax/Indesko AB i Västerås hamn.

Envix och Metsä Board samverkar i nytt uppdrag

GLS500 barriär vid Bovikstippen i HusumEnvix utför på uppdrag och i samverkan med Metsä Board Sverige AB projekt uppstart av anläggande av GLS 500 barriär vid Bovikstippen i Husum under oktober månad.

Envix välkomnar Thomas Ek

Thomas EkEnvix fortsätter sitt lagbygge och hälsar Thomas Ek välkommen till oss. Thomas är civilingenjör inom väg och vatten och har lång erfarenhet från mark- och anläggningsentreprenader både som beställare och entreprenör i olika roller, både i Sverige och utomlands. Detta ger honom en unik kompetens inom mark- och infrastrukturprojekt i allt från idéfas till genomförande. Thomas kommer att ansvara för området Anläggning & Entreprenad på Envix.

Nytt uppdrag

Element 6 i Robertsfors  anlitar Envix Nord AB för marksanering inom fabriksområdet.

Uppdraget kommer utföras under sommaren 2016.