Nytt uppdrag för Skellefteå kommun

Envix ska på uppdrag av Skellefteå kommun genomföra miljötekniska markundersökningar i Skelleftehamn under sommaren och hösten 2018.

Envix deltar vid Sulfidjordseminarium i Skellefteå

Envix kommer att delta vid Sulfidjordsseminarium i Skellefteå den 23 maj för att presentera erfarenheter av storskalig kalkstabilisering av sulfidjord. Välkomna att komma och lyssna.

Utredning och miljöåtgärder vid Albybergsringen, Haninge

Envix hjälper sedan februari 2018 Haninge Kommun med miljöåtgärder i mark och vatten inom exploateringsområdet Albybergsringen.

Envix får uppdrag av Svevia

Envix har erhållit uppdrag att kvalitetssäkra bergtäkt åt Svevia i Bergsbyn.

Envix utbildar på Grundläggningsdagen

I år kommer Envix att hålla i en minikurs i vikten av bergmaterialets egenskaper och kvalitet för branschkollegor i samband med Grundläggningsdagen.

Envix nyanställer inom miljökonsultation!

Envix stärker sitt team inom miljökonsultation och hälsar Gustav Edvinsson välkommen till oss!

Envix erhåller uppdrag inom akvatisk miljö

Envix erhåller nytt uppdrag av Skellefteå kommun!

Uppdraget omfattar utredning av den akvatiska miljön i Skelleftehamn, i.e. sedimenten beskaffenhet och geotekniska förhållanden.

Uppdraget påbörjas under december och slutförs första kvartalet 2018.

Projektering av ny FA Cell åt Gästrike avfall AB

Envix har fått i uppdrag att projektera en ny FA Cell åt Gästrike avfall i Forsbacka, Sandviken.

Envix renar vatten i samband med stadsflytten i Kiruna

Envix renar förorenat länsvatten i samband med sanerings- och anläggningsarbeten för Kiruna nya torg.