Nytt uppdrag från Trafikverket

Envix ansvarar för och leder ett av Trafikverket finansierat tvåårigt forskningsprojekt med titel ”Utveckling av effektiva och relevanta metoder för bedömning av bergmaterial innehållande metallförande sulfidmineral”. Projektledare: Karel Miškovský och Eva Johansson

Envix utför uppdrag åt Umeå Energi

Abonnera på miljötjänster

Nu erbjuder Envix miljötjänster till fast månadskostnad. Kostnaden baseras på vilka tjänster som efterfrågas och hur mycket stöd ni behöver, allt för att det ska vara smidigt och enkelt för er.

Utbildning i miljölagstiftning

Utbildningen erbjuder grundläggande kunskaper inom miljölagstiftning och riktar sig till dig som arbetar med industri samt anläggning eller dig som vill få ökad kunskap inom miljölagstiftning.

Envix nyanställer

Vi hälsar Malin Holmberg välkommen till Envix och vårt team med miljökonsulter.

Vi fortsätter stärka vårt lag

Vi hälsar Kenneth Sjöström välkommen till Envix.

Envix nyanställer och stärker vårt team inom vatten och vattenrening

Den 1 december börjar Elin Wärja på Envix. Elin kommer närmast från en anställning på WSP där hon arbetat inom VA med inriktning mot miljö och hållbarhet. Vi vill hälsa Elin välkommen till oss!

Vi söker nya medarbetare

Vi behöver förstärkning inom flera av våra verksamhetsområden och söker nu projekteringsledare och geotekniker. Välkommen med din ansökan senast den 31 augusti 2018 via www.vedea.se/CV.

Vattenrening vid utbyggnaden av Sunderby sjukhus

Envix kommer hjälpa entreprenadföretaget NYAB med rening av förorenat länsvatten i samband med utbyggnad av Sunderby sjukhus. Uppdraget startar v.23 och pågår parallellt med grundläggningsschaktning under byggperioden.