Envix utbildar på Grundläggningsdagen

I år kommer Envix att hålla i en minikurs i vikten av bergmaterialets egenskaper och kvalitet för branschkollegor i samband med Grundläggningsdagen.

Envix nyanställer inom miljökonsultation!

Envix stärker sitt team inom miljökonsultation och hälsar Gustav Edvinsson välkommen till oss!

Envix erhåller uppdrag inom akvatisk miljö

Envix erhåller nytt uppdrag av Skellefteå kommun!

Uppdraget omfattar utredning av den akvatiska miljön i Skelleftehamn, i.e. sedimenten beskaffenhet och geotekniska förhållanden.

Uppdraget påbörjas under december och slutförs första kvartalet 2018.

Projektering av ny FA Cell åt Gästrike avfall AB

Envix har fått i uppdrag att projektera en ny FA Cell åt Gästrike avfall i Forsbacka, Sandviken.

Envix renar vatten i samband med stadsflytten i Kiruna

Envix renar förorenat länsvatten i samband med sanerings- och anläggningsarbeten för Kiruna nya torg.

Envix förstärker inom vatten & miljö

Envix hälsar Sebastian Karlin välkommen till oss! Sebastian kommer förstärka upp vår kompetens inom vatten & miljö och påbörja anställning den 14 augusti.

Sebastian kommer senast från en anställning på Tekniska verken i Kiruna. Där jobbade han som miljöingenjör främst med inriktning mot avfallsanläggningar och frågor rörande deponier, lakvatten, tillstånd och miljörapportering.

Utöver arbetet mot avfallsanläggningarna jobbade jag även mot stadsomvandlingen som Tekniska verkens miljöresurs i de sanerings- och infrastrukturprojekt som bedrevs i nya Kiruna centrum.

Nytt uppdrag åt Länstyrelsen i Jämtland

Envix har erhållit uppdrag av Länsstyrelsen i Jämtlands län att utföra en MIFO fas II utredning samt sedimentprovtagningar vid Ulriksfors före detta Sulfitfabrik i Strömsunds kommun. Utredningsarbeten kommer påbörjas i augusti 2017.

Metsä och Envix utvecklar nytt barriärsystem för deponi i Husum

GLS500 barriär vid Bovikstippen i HusumEnvix har erhållit avtal om att hjälpa Metsä Board Sverige AB om att avställa industrideponin Bovikstippen i Husum. Totalt ska en yta av ca 8,3 hektar industrideponi avställas. Arbetet är uppdelade i fyra etapper som ska vara färdigställda år 2020. Avställning utförs med ett geologiskt barriärsystem, GLS 500, som Metsä Board och Envix utvecklat.

Envix nyanställer

Johanna SjögrenEnvix fortsätter att växa och kan nu hälsa Johanna Sjögren välkommen till oss! Johanna är civilingenjör i energi- miljö- management och börjar jobba hos oss den 12 juni.