Inlägg av admin

Nytt spännande uppdrag

Envix kommer, i samverkan med Lycksele och Strömsunds kommun, bygga två stycken pilotanläggningar för rening av läkemedelsrester från avfallsvatten. Anläggningarna kommer att använda, den av Envix utvecklade AOP-tekniken, som på ett unikt sätt kan oskadliggöra farliga substanser.

Huvudstudie, Ulriksfors fd sulfitfabrik, Strömsund, Jämtland.

Envix har fått i uppdrag att utföra en huvudstudie vid Ulriksfors fd sulfitfabrik, Strömsunds kommun. Envix utförde 2017-2019 en förstudie (MIFO fas II) vid samma objekt som berörde mark, grundvatten, ytvatten och sediment. Ulriksfors fd sulfitfabrik var i drift mellan åren 1916 – 1947. I förstudien har bl.a höga halter tungmetaller associerade till kisaska samt […]

Större kapacitet inom återvinning av sulfidlera, Västra Länken

Envix mobiliserar större kapacitet inom återvinning av sulfidlera i anläggningsändamål inom Västra Länken projektet i Umeå. Vi etablerar nu i Röbäck ett helt mobilt blandnings verk för uppstart av neutralisering och geoteknisk stabilisering under V27.   Nya och gamla kunder är välkomna att höra av er till oss så kan vi berätta mer.

Nytt uppdrag åt NYAB Sverige AB i Gällivare

Envix erhåller ett nytt uppdrag att hjälpa NYAB Sverige AB med projektering, hantering och vattenrening i samband med grundläggningsarbeten för Multiaktivitetshus i Gällivare kommun. Uppstart av projektet sker nu under juni och pågår under sommaren och hösten 2020.

Envix nyanställer

Envix nyanställer inom Vattensystemtjänster och Miljökonsultation och hälsar därmed Majid och Greta välkommen till Envix. De kommer börja arbeta hos oss 1 mars.

Nytt uppdrag i Albybergringen, Haninge

Envix erhåller nytt uppdrag och kommer nu under våren hjälpa Albybergsfastigheter i Albybergsringen med behandling av delområde D. Uppdraget kommer pågå under våren 2020.

Envix förstärker med två nya ingenjörer

Envix hälsar Anders Jönsson och Roland Bäckström välkomna! Anders kommer hjälpa till att utveckla Envix miljö och vattenrelaterade tjänster i Stockholm och Mälardalen och Roland kommer närmast jobba i vårt projekt inom sulfidjord i Röbäck.