Nytt spännande uppdrag

Envix kommer, i samverkan med Lycksele och Strömsunds kommun, bygga två stycken pilotanläggningar för rening av läkemedelsrester från avfallsvatten. Anläggningarna kommer att använda, den av Envix utvecklade AOP-tekniken, som på ett unikt sätt kan oskadliggöra farliga substanser.