Större kapacitet inom återvinning av sulfidlera, Västra Länken

Envix mobiliserar större kapacitet inom återvinning av sulfidlera i anläggningsändamål inom Västra Länken projektet i Umeå. Vi etablerar nu i Röbäck ett helt mobilt blandnings verk för uppstart av neutralisering och geoteknisk stabilisering under V27.

 

Nya och gamla kunder är välkomna att höra av er till oss så kan vi berätta mer.

Nytt uppdrag åt NYAB Sverige AB i Gällivare

Envix erhåller ett nytt uppdrag att hjälpa NYAB Sverige AB med projektering, hantering och vattenrening i samband med grundläggningsarbeten för Multiaktivitetshus i Gällivare kommun. Uppstart av projektet sker nu under juni och pågår under sommaren och hösten 2020.