Envix nyanställer

Envix nyanställer och hälsar Louisa Åström välkommen till oss! Louisa har en magisterexamen inom miljö och tidigare arbetat Sigma. Hon börjar hos oss den 1 november och kommer att arbeta inom våra tjänster inom miljökonsultation.

Nytt uppdrag från Trafikverket

Envix erhåller uppdraget att hjälpa Trafikverket att uppdatera och omarbeta handboken om sulfidförande bergmaterial.  Uppdraget påbörjas under hösten 2019 och kommer pågå under 2 år.