Vi söker nya medarbetare

Vi behöver förstärkning inom flera av våra verksamhetsområden och söker nu projekteringsledare och geotekniker. Välkommen med din ansökan senast den 31 augusti 2018 via www.vedea.se/CV.

Vattenrening vid utbyggnaden av Sunderby sjukhus

Envix kommer hjälpa entreprenadföretaget NYAB med rening av förorenat länsvatten i samband med utbyggnad av Sunderby sjukhus. Uppdraget startar v.23 och pågår parallellt med grundläggningsschaktning under byggperioden.

Nytt uppdrag för Skellefteå kommun

Envix ska på uppdrag av Skellefteå kommun genomföra miljötekniska markundersökningar i Skelleftehamn under sommaren och hösten 2018.