Envix erhåller uppdrag inom akvatisk miljö

Envix erhåller nytt uppdrag av Skellefteå kommun!

Uppdraget omfattar utredning av den akvatiska miljön i Skelleftehamn, i.e. sedimenten beskaffenhet och geotekniska förhållanden.

Uppdraget påbörjas under december och slutförs första kvartalet 2018.