Envix och Metsä Board samverkar i nytt uppdrag

GLS500 barriär vid Bovikstippen i HusumEnvix utför på uppdrag och i samverkan med Metsä Board Sverige AB projekt uppstart av anläggande av GLS 500 barriär vid Bovikstippen i Husum under oktober månad.